MODERNÍ VÝUKOVÉ POMŮCKY

ŘEŠENÍ NEJEN PRO ŠABLONY 

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY

Výukové pomůcky a metodické materiály splňující podmínky pro čerpání prostředků z Národního plánu obnovy

VŠE PRO AKTIVNÍ TŘÍDU

UCELENÉ ŘEŠENÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI REVIDOVANÉHO RVP

Do škol přichází v rámci Národního plánu obnovy finanční podpora ze strany MŠMT, konkrétně podle článku 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Finanční prostředky k tomu určené je škola oprávněna použít za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Následuje přehled a popis využití čtyř vzdělávacích technologií, které jsou přímo určeny pro výuku na 1. i 2. stupni ZŠ i na víceletých gymnáziích. Jsou proto optimální pro čerpání těchto podpůrných prostředků z programu Digitalizujeme školu / Digitální učební pomůcky.

Uvedené technologie umí naplnit požadavky předmětu nová informatika. Uplatní se v rámci revizí RVP a začlenění nových klíčových kompetencí. Zároveň obstojí jako prostředek pro výuku a vzdělávání v ostatních, tj. i v neinformatických předmětech.

Za Aktivní třídu jsme velmi rádi, že dochází k takto významné modernizaci českého školství. Nové směry ve vzdělávání sledujeme na zahraničních konferencích již několik let a od samého začátku se připravujeme na jejich zavádění do školní praxe. Díky našemu aktivnímu přístupu jsme nyní schopni nabídnout promyšlené a funkční řešení, které určitě není šité "horkou jehlou". Právě naopak. Pokud se rozhodnete dále popsané metody do výuky zavést, bude vám k dispozici velké množství zpracovaných materiálů, metodická i technická podpora a lektoři, díky kterým na to nebudete sami.

HLAVNÍ VLASTNOSTI NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ

  • Vizuální, blokové i textové programovací prostředí
  • Metodická podpora a knihovna výukových lekcí
  • Vhodné pro frontální, skupinové i projektové vyučování
  • Podpora rozvoje kreativity, logického myšlení a algoritmizace
  • Lego® kompatibilní

MODELOVÉ VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ NA ZŠ A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

Témata ukázkových lekcí pro relevantní období jsou pouze orientační a lze za ně dosadit jakékoli jiné téma nebo obsah.

Digitální výukové pomůcky zde obvykle slouží jako průvodce učební látkou. Jednotlivé uvedené technologie tvoří ucelený systém pokrývající požadavky na rozvoj digitálních kompetencí a výuku nové informatiky během celé školní docházky.

V tabulce jsou barevně zvýrazněna období, pro která se konkrétní systém hodí nejvíce, a ukázková témata lekcí.

CENÍK

Potřebujete školení?