Jan Míka - obchodní oddělení
Jan Míka - obchodní oddělení

tel. tel. 602 195 702 mika@klimamedia.com

Naše firma spolupracuje s jihočeskými školami již od roku 2005. Byli jsme u toho, když se do škol dostaly první interaktivní tabule. Od té doby se v našich školách již mnohé změnilo a nás tento vývoj nepřestává zajímat.

Snažíme se být školám nápomocni nejen při nákupu moderních výukových pomůcek, ale i při jejich začleňování do výuky. Poskytujeme poradenství, servis i akreditovaná školení.


Jana Míková - lektorka
Jana Míková - lektorka

tel. 724 511 303 mikova@klimamedia.com